Båtar och fiskeregler

Våra båt - och fiskeregler


Båtkontrakt upprättas vi användande av motorbåtar.


Vårt fiske sker enligt C&R  policy.

Vid vitfiskfiske är det fritt att ta upp fisken, fiske med levande bete är i lag förbjudet.


Ni får ta upp en matfisk per dag, med följande begränsningar.

  • 1 gädda/person och dag mellan 50-80 cm.
  • 1 gös/person och dag mellan 45-70 cm.
  • 4 abborrar/per person och dag under 30 cm.
  • Ål minimått 50 cm.